Pogoji

Različica 15. april 2022

Splošne informacije

GO TO ISTRIA je spletna stran, ki uporabnikom pomaga pri raziskovanju in rezervaciji izletov ter objavljanju mnenj o teh izkušnjah. Vse rezervacije potekajo prek Go To Istria (Nu Nu Production doo), družbe z omejeno odgovornostjo s sedežem v Puli na Hrvaškem.

Šele ko Go To Istria (Nu Nu Production doo) od udeleženca prejme delno ali celotno plačilo, obstaja pogodba med obema strankama.

Prosimo, da pred nakupom katere koli storitve na tej spletni strani gotoistria.com (v nadaljevanju: spletna stran) pozorno preberete Splošne pogoje poslovanja. Uporaba spletnega mesta pomeni, da ste prebrali, razumeli in se strinjali, da vas zavezujejo vsi deli splošnih pogojev in pravilnika o zasebnosti. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, ne morete dostopati do storitev ali jih uporabljati.

To spletno stran (vključno s podstranmi in besedilom, slikami, videi, programsko opremo, izdelki, storitvami in drugimi informacijami, ki so vsebovane ali predstavljene na spletnem mestu) zagotavlja in je v lasti Nu Nu Production doo

Kontaktni podatki

Nu Nu Production doo
Banovčeva 23
HR-52 100 Pula

T: +385 (0 98 44 77 41
Elektronski naslov: info@gotoistria.com

Pogoji uporabe

Medtem ko Nu Nu production doo. se trudi zagotoviti točnost informacij na spletnem mestu, ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev o njihovi pravilnosti, popolnosti ali primernosti za kateri koli namen.

Nu Nu Production doo lahko po lastni presoji kadar koli spremeni, doda ali odstrani informacije na spletnem mestu ter njegovi strukturi in funkcijah, ne da bi jih izrecno obvestil o kakršni koli taki spremembi in ne da bi odstranil zastarele informacije ali jih označil kot take. Nu Nu Production doo lahko tudi blokira uporabnikom dostop do spletnega mesta ali njegovih delov ali zahteva izpolnjevanje določenih pogojev. Nu Nu Production doo ne daje nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih, glede razpoložljivosti spletnega mesta ali njegovih funkcij, da je spletno mesto brez napak ali da spletno mesto in infrastruktura, na kateri deluje, ne vsebuje virusov in druge škodljive programske opreme.

Nu Nu Production doo izključuje svojo odgovornost ter svoje zastopnike in neodvisne izvajalce, njihove zaposlene, uradnike, podzastopnike ali distribucijske partnerje za škodo v zvezi z vašim dostopom (ali nezmožnostjo dostopa) do spletnega mesta. Kakršne koli napake ali opustitve ali rezultati, pridobljeni z uporabo spletnega mesta, ne glede na to, kakšna bi bila pravna podlaga takšne odgovornosti, razen odgovornosti za škodo, povzročeno namenoma ali zaradi hude malomarnosti, in samo v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Omejitve odgovornosti ne veljajo v okviru izdanih garancij, v primeru poškodbe življenja, okončin ali zdravja ali za zahtevke na podlagi predpisa o odgovornosti za izdelke.

Nu Nu Production doo lahko spremeni te pogoje uporabe s takojšnjim učinkom. Če naredimo spremembe, veljajo kot njihova objava na spletni strani.

Politika odpovedi

O preklicu je potrebno ponudnika storitev obvestiti po elektronski pošti ali telefonu.

V primeru odpovedi naročenih storitev s strani stranke je stranka upravičena do vračila denarja po naslednjem razporedu:

Odpoved do 24 ur pred prihodom – 100%
Odpoved 0-24h pred prihodom – 0%

V primeru zamude ali neprihoda stranke ob dogovorjenem času ponudnik ni dolžan opraviti potrjene storitve niti vrniti denarja.
Če se stranka kadarkoli odloči za prekinitev ali opustitev plačane storitve, ponudnik storitve ni dolžan vrniti denarja.
Odpoved s strani Nu Nu Production doo – V primeru odpovedi pred prihodom bo Nu Nu Production doo naročnika obvestila v najkrajšem možnem času. V tem primeru ima stranka možnost, da sprejme nov urnik ali prejme celotno povračilo za storitev/potovanje. Itinerarji se lahko spremenijo glede na vremenske razmere ali druge nepredvidljive dogodke. Nu Nu Production doo ne odgovarja za vremenske razmere, ki bi lahko negativno vplivale na dejavnost..
Stranke imajo pravico do reklamacije lastnine Nu Nu Production doo prvih 15 minut po začetku izvajanja storitve. Vse reklamacije izven 15-minutnega roka ne bodo sprejete in vse stroške krije stranka.

Zavarovanje

Za nakup naših storitev niso potrebne predhodne izkušnje. Udeleženci so izključno odgovorni, da so v ustreznem zdravstvenem in fizičnem stanju za sodelovanje v naših storitvah ter da imajo potrebno osnovno stopnjo telesne pripravljenosti, ki ustreza rezervirani dejavnosti. Vsaka aktivnost ima naveden načrtovan čas aktivnosti in čas počitka.

Stranke morajo znati plavati in se pravilno obnašati na morju, če se udeležijo naših vodnih storitev ali izletov, ki vključujejo kopanje.

Vse stranke sodelujejo pri naših storitvah na lastno odgovornost.

Nu Nu Production doo nudi osnovno zavarovanje proti tretjim osebam v primeru nezgod ali poškodb pri izvajanju naših storitev.

Strankam svetujemo dodatno zavarovanje za primer nezgode ali poškodbe.

Omejitve odgovornosti

Strinjate se, da je celotna odgovornost družbe Nu Nu Production doo in vaše izključno pravno sredstvo v zvezi s katero koli storitvijo(-ami), ki je na voljo v skladu s to pogodbo, in kakršno koli kršitvijo te pogodbe omejena izključno na znesek, ki ste ga plačali za takšno(-e) storitev(-e).

Nu Nu Production doo ne odgovarja za nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe katere koli njegove storitve ali za stroške nabave nadomestnih storitev. Nu Nu Production doo ne odgovarja za telesne poškodbe, nezgodno smrt ali materialno škodo ali krajo, ki je posledica (vendar ne izključno): padca, telesnega napora, na katerega gost ni pripravljen; sile narave; potovanje peš ali druge oblike aktivnega ali pustolovskega potovanja; uživanje alkoholnih pijač; državljanski nemiri; terorizem; okvara opreme; visoka nadmorska višina; pomanjkanje ali omejen dostop do zdravstvene oskrbe na oddaljenih lokacijah; in ustreznost enkrat zagotovljene zdravstvene oskrbe. Potovalno zavarovanje je zelo priporočljivo.

Nu Nu Production doo ne odgovarja za dodatne stroške, ki bi lahko nastali gostu zaradi poznega starta in/ali pozne vrnitve zaradi naravnih nesreč, vremena, prometa, bolezni vodnika ali drugega gosta na poti ali kakršnih koli drugih zamud. zaradi okoliščin, na katere Nu Nu Production doo nima vpliva. Nu Nu Production doo si pridržuje pravico do oblikovanja poti in morebitnih sprememb zaradi izboljšanja kakovosti potovanja ali prilagajanja vremenu ter udobju in dobremu počutju gostov. Gostje Nu Nu Production doo dajejo izrecno dovoljenje za fotografiranje ali video snemanje svojih potovanj v marketinške namene, kot tudi dovoljenje za uporabo tretjim osebam, s katerimi Nu Nu Production doo lahko sodeluje, brez finančnega nadomestila.

Plačila na spletni strani

Za uporabo plačilnih funkcij Nu Nu Production doo se mora uporabnik registrirati. Uporabnik mora vnesti pravilne podatke o plačilu in podatke takoj posodobiti v spremembah.

Ob avtorizaciji plačila uporabnik soglaša, da se njegovi podatki o plačilu uporabljajo za zbiranje plačil s strani upnika.

Cenik Nu Nu Production doo

Vse cene na Nu Nu Production doo so navedene na osebo in vključujejo DDV in vse druge davke.d na mestu. Vse cene so prikazane v EUR in zaračunana bo v EUR.

Uporabnik ima v skladu z 79. členom Zakona o varstvu potrošnikov pravico, da o svoji odločitvi obvesti Nu Nu Production doo. Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov enostransko odstopi od pogodbe, sklenjene na tem spletnem mestu, od dneva njene sklenitve najkasneje v 14 dneh.

V primeru prodajne pogodbe začne odstopni rok (14 dni) teči:

– dan, ko je uporabnik v posesti blaga.
– v primeru več naročil blaga s strani uporabnika, dan, ko je uporabnik
– v primeru sklenitve pogodb z digitalno vsebino, ki ni dobavljena na fizičnem nosilcu podatkov, začne navedeni rok 14 dni teči od dneva sklenitve pogodbe.

Pri naročilih storitev začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe.

Uporabniki o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe obvestijo Nu Nu Production doo z nedvoumno enostransko odpovedjo pogodbe (poslano po elektronski pošti), v kateri navedejo svojo odločitev o odstopu od pogodbe ter navedejo svoje ime, priimek, naslov in telefonsko številko. in e-pošto.
Šteje se, da je uporabnik izročil odstopno izjavo, ko jo pošlje v roku za odstop od pogodbe.

Nu Nu Production doo bo v primeru odstopa od pogodbe nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh od dneva, ko prejme uporabnikovo odločitev o odstopu od pogodbe, povrnila vsa prejeta plačila od uporabnika.
Nu Nu Production doo izvede povračilo z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je potrošnik uporabil za prvo transakcijo, razen če je uporabnik izrecno zahteval uporabo drugih standardov in pod pogojem, da uporabnik zaradi takega povračila ne nosi nobenih stroškov. .

Dobavljivost in garancija

Za spletno mesto ni nobenih trditev glede razpoložljivosti, kakovosti ali storitev ali tehnične podpore. Nu Nu Production doo lahko svoj spletni portal kadarkoli po lastni presoji preoblikuje, zmanjša ali začasno ustavi.

Zapri
Zapri
Prijava
Zapri
Voziček (0)
V košarici ni izdelkov.